điện kháng trong Tiếng Anh là gì?

điện kháng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điện kháng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điện kháng

    reactance

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • điện kháng

    impedance