điện dung trong Tiếng Anh là gì?

điện dung trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điện dung sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điện dung

    capacity

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • điện dung

    capacity