địa vật lý trong Tiếng Anh là gì?

địa vật lý trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ địa vật lý sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • địa vật lý

    geophysics