địa hướng trong Tiếng Anh là gì?

địa hướng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ địa hướng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • địa hướng

    geotaxis