địa chủ nhỏ trong Tiếng Anh là gì?

địa chủ nhỏ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ địa chủ nhỏ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • địa chủ nhỏ

    * dtừ

    squireen, squirelet, yeoman