đặt vị trí trong Tiếng Anh là gì?

đặt vị trí trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đặt vị trí sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đặt vị trí

    * ngđtừ

    locate

    * ttừ

    locatable