đặt hướng trong Tiếng Anh là gì?

đặt hướng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đặt hướng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đặt hướng

    * ngđtừ

    orient