đặt lên bệ trong Tiếng Anh là gì?

đặt lên bệ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đặt lên bệ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đặt lên bệ

    * ngđtừ

    pedestal