đặt ghi lò trong Tiếng Anh là gì?

đặt ghi lò trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đặt ghi lò sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đặt ghi lò

    * ngđtừ

    grate