đậu ván dại trong Tiếng Anh là gì?

đậu ván dại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đậu ván dại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đậu ván dại

    * dtừ

    loco