đậu phụng trong Tiếng Anh là gì?

đậu phụng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đậu phụng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đậu phụng

    peanut; groundnut; earthnut

    bơ đậu phụng có nhiều prô tê in peanut butter has a high protein content

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đậu phụng

    peanut, groundnut, earthnut