đậu cô ve trong Tiếng Anh là gì?

đậu cô ve trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đậu cô ve sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đậu cô ve

  * dtừ

  french bean

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đậu cô ve

  * noun

  French bean

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đậu cô ve

  French bean