đất son đỏ trong Tiếng Anh là gì?

đất son đỏ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đất son đỏ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đất son đỏ

    * dtừ

    raddle, ruddle