đất bá tước trong Tiếng Anh là gì?

đất bá tước trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đất bá tước sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đất bá tước

    * dtừ

    earldom, county