đạn hơi cay trong Tiếng Anh là gì?

đạn hơi cay trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đạn hơi cay sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đạn hơi cay

    * dtừ

    tear-shell