đạn đum đum trong Tiếng Anh là gì?

đạn đum đum trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đạn đum đum sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đạn đum đum

    dummy bullet; dumdum