đàn chuông trong Tiếng Anh là gì?

đàn chuông trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đàn chuông sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đàn chuông

    * dtừ

    glockenspiel