wriggle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wriggle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wriggle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wriggle.

Từ điển Anh Việt

 • wriggle

  /'rigl/

  * danh từ

  sự quằn quại; sự bò quằn quại

  * nội động từ

  quằn quại; bò quằn quại

  the eel wriggled through my fingers: con lươn quằn quại bò tuột khỏi tay tôi

  len, luồn, lách

  to wriggle through: luồn qua

  to wriggle into someone's favour: khéo luồn lách để được lòng ai

  he can wriggle out of any difficulty: nó có thể khéo léo thoát ra khỏi bất cứ khó khăn nào

  (nghĩa bóng) thấy khó chịu, bực tức, ức

  criticism made him wriggle: sự phê bình làm cho hắn khó chịu

  * ngoại động từ

  ngoe nguẩy

  to wriggle one's tail: ngoe nguẩy đuôi

  to wriggle oneself free: vặn mình tuột ra khỏi (dây trói...)

  lẻn (vào, ra)

  to wriggle one's way into: lẻn vào, luồn vào

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wriggle

  Similar:

  wiggle: the act of wiggling

  Synonyms: squirm

  writhe: to move in a twisting or contorted motion, (especially when struggling)

  The prisoner writhed in discomfort

  The child tried to wriggle free from his aunt's embrace

  Synonyms: wrestle, worm, squirm, twist