veer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

veer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm veer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của veer.

Từ điển Anh Việt

 • veer

  /viə/

  * danh từ

  sự xoay chiều (gió)

  (hàng hải) sự quay thuyền chạy theo chiều gió

  (nghĩa bóng) sự xoay trở, sự đổi hướng, sự thay đổi ý kiến, sự thay đổi thái độ, sự thay đổi lời lẽ

  * ngoại động từ

  (hàng hải) lái (tàu) theo chiều gió

  * nội động từ

  trở chiều, đổi chiều, trở

  the wind veers to the north: gió trở sang bắc

  to veer astern: gió thổi thuận

  (hàng hải) xoay, quay hướng

  to veer round

  (nghĩa bóng) thay đổi ý kiến, trở mặt

  to veer round to an opinion: xoay sang một ý kiến

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • veer

  shift to a clockwise direction

  the wind veered

  Antonyms: back

  Similar:

  swerve: turn sharply; change direction abruptly

  The car cut to the left at the intersection

  The motorbike veered to the right

  Synonyms: sheer, curve, trend, slue, slew, cut