used to nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

used to nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm used to giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của used to.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • used to

  in the habit

  I am used to hitchhiking

  you'll get used to the idea

  ...was wont to complain that this is a cold world"- Henry David Thoreau

  Synonyms: wont to

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).