uppish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

uppish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm uppish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của uppish.

Từ điển Anh Việt

  • uppish

    /' pi / (uppity) /' piti/ (upstage) /' p'steid /

    * tính từ

    (thông tục) tự cao tự đại; trịch thượng

Từ điển Anh Anh - Wordnet