unclothed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unclothed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unclothed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unclothed.

Từ điển Anh Việt

  • unclothed

    /'ʌn'klouðd/

    * tính từ

    trần truồng, không mặc quần áo

    bị lột quần áo

Từ điển Anh Anh - Wordnet