disrobe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

disrobe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm disrobe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của disrobe.

Từ điển Anh Việt

 • disrobe

  /dis'roub/

  * ngoại động từ

  cởi áo dài cho, cởi quần dài cho

  (nghĩa bóng) lột trần, bóc trần

  động từ phãn thân cởi quần áo

  * nội động từ

  cởi quần áo

Từ điển Anh Anh - Wordnet