unclothe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unclothe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unclothe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unclothe.

Từ điển Anh Việt

 • unclothe

  /'ʌn'klouð/

  * ngoại động từ

  cởi áo; lột trần

  * nội động từ

  mở ra

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • unclothe

  strip

  unclothe your heart of envy

  take the covers off

  She unclothed her innermost feelings

  Similar:

  undress: get undressed

  please don't undress in front of everybody!

  She strips in front of strangers every night for a living

  Synonyms: discase, uncase, strip, strip down, disrobe, peel

  Antonyms: dress