trespass de bonis asportatis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trespass de bonis asportatis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trespass de bonis asportatis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trespass de bonis asportatis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • trespass de bonis asportatis

    an action brought to recover damages from a person who has taken goods or property from its rightful owner

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).