tosh nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tosh nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tosh giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tosh.

Từ điển Anh Việt

  • tosh

    /tɔʃ/

    * danh từ

    (từ lóng) điều vô nghĩa, điều phi lý; chuyện ngớ ngẩn dại dột

Từ điển Anh Anh - Wordnet