theodor seuss geisel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theodor seuss geisel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theodor seuss geisel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theodor seuss geisel.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • theodor seuss geisel

    Similar:

    geisel: United States writer of children's books (1904-1991)

    Synonyms: Dr. Seuss

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).