theodor mommsen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theodor mommsen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theodor mommsen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theodor mommsen.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • theodor mommsen

    Similar:

    mommsen: German historian noted for his history of Rome (1817-1903)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).