theodore roosevelt memorial national park nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theodore roosevelt memorial national park nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theodore roosevelt memorial national park giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theodore roosevelt memorial national park.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • theodore roosevelt memorial national park

    a national park in North Dakota that includes the site of former President Theodore Roosevelt's ranch

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).