texas toad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

texas toad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm texas toad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của texas toad.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • texas toad

    nocturnal burrowing toad of mesquite woodland and prairies of the United States southwest

    Synonyms: Bufo speciosus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).