texas independence day nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

texas independence day nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm texas independence day giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của texas independence day.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • texas independence day

    Texans celebrate the anniversary of Texas' declaration of independence from Mexico in 1836

    Synonyms: March 2

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).