teaching aid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

teaching aid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm teaching aid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của teaching aid.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • teaching aid

    materials and equipment used in teaching

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).