suite of switchboards nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suite of switchboards nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suite of switchboards giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suite of switchboards.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • suite of switchboards

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    dãy bảng chuyển mạch