suite of rooms nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suite of rooms nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suite of rooms giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suite of rooms.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • suite of rooms

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dãy phòng thông nhau