stringer zone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stringer zone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stringer zone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stringer zone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stringer zone

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    đới phân mạch