stringer wall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stringer wall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stringer wall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stringer wall.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stringer wall

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tường lồng cầu thang