stringer beam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stringer beam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stringer beam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stringer beam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stringer beam

  * kỹ thuật

  xà dọc

  xây dựng:

  đà dọc

  xà dọc, đà dọc