stirrup nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stirrup nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stirrup giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stirrup.

Từ điển Anh Việt

 • stirrup

  /'stirəp/

  * danh từ

  bàn đạp (ở yên ngựa)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stirrup

  support consisting of metal loops into which rider's feet go

  Synonyms: stirrup iron

  Similar:

  stapes: the stirrup-shaped ossicle that transmits sound from the incus to the cochlea