stirrup-pump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stirrup-pump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stirrup-pump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stirrup-pump.

Từ điển Anh Việt

  • stirrup-pump

    * danh từ

    bơm cứu hoả xách tay