stirrup-bone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stirrup-bone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stirrup-bone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stirrup-bone.

Từ điển Anh Việt

  • stirrup-bone

    /'stirəpboun/

    * danh từ

    (giải phẫu) xương bàn đạp