stark effect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stark effect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stark effect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stark effect.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stark effect

  * kỹ thuật

  hiệu ứng Stark

  điện lạnh:

  hiệu ứng điện trường

  vật lý:

  hiệu ứng Stack