starkness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starkness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starkness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starkness.

Từ điển Anh Việt

 • starkness

  * danh từ

  sự khắc nghiệt; sự ảm đạm

  bình dị, không tô điểm, thẳng thắn

  (từ cổ, nghĩa cổ) cứng đờ, cứng nhắc

  hoàn toàn; tuyệt đối; đích thực

  mạnh mẽ, quả quyết

  lộ rõ hẳn ra, nổi bật ra

  hoang vắng, trơ trụi

  trần như nhộng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • starkness

  the quality of being complete or utter or extreme

  the starkness of his contrast between justice and fairness was open to many objections

  Synonyms: absoluteness, utterness

  Similar:

  bareness: an extreme lack of furnishings or ornamentation

  I was struck by the starkness of my father's room