slope deflection method nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slope deflection method nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slope deflection method giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slope deflection method.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • slope deflection method

  * kỹ thuật

  phương pháp chuyển vị

  cơ khí & công trình:

  phương pháp biến dạng

  xây dựng:

  phương pháp quay góc