sissy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sissy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sissy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sissy.

Từ điển Anh Việt

  • sissy

    /'sisi/ (sissy) /'sisi/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người ẻo lả vì yếu đuối

Từ điển Anh Anh - Wordnet