milquetoast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

milquetoast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm milquetoast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của milquetoast.

Từ điển Anh Việt

  • milquetoast

    /'milk,toust/

    * danh từ

    người nhút nhát, người nhu nhược

Từ điển Anh Anh - Wordnet