seminal vesicle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seminal vesicle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seminal vesicle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seminal vesicle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seminal vesicle

    * kỹ thuật

    túi tinh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • seminal vesicle

    either of a pair of glands located on either side of the male urinary bladder that open into the vas deferens and that secrete many components of semen during ejaculation