seminal duct nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seminal duct nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seminal duct giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seminal duct.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • seminal duct

    the efferent duct of the testis in man

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).