scramble eggs nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scramble eggs nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scramble eggs giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scramble eggs.

Từ điển Anh Việt

  • scramble eggs

    /'skræmbld'egz/

    * danh từ số nhiều

    trứng bác