sami nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sami nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sami giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sami.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sami

  Similar:

  lapp: a member of an indigenous nomadic people living in northern Scandinavia and herding reindeer

  Synonyms: Lapplander, Saami, Same, Saame

  lapp: the language of nomadic Lapps in northern Scandinavia and the Kola Peninsula

  Synonyms: Saami, Same, Saame

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).