samia walkeri nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

samia walkeri nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm samia walkeri giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của samia walkeri.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • samia walkeri

    Similar:

    cynthia moth: large Asiatic moth introduced into the United States; larvae feed on the ailanthus

    Synonyms: Samia cynthia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).